Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy Instytucji

Majątek

Aktywa trwałe netto na 01.01.2013 r. - 21 674 150,90 zł

SILESIA FILM