Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy Instytucji

Zbiory filmoteki

Zbiory Filmoteki Śląskiej to zarówno kopie filmowe na taśmach 16mm i 35mm, jak i wszelkie inne materiały dotyczące kina – jego historii i twórców. Filmoteka posiada: książki, czasopisma, fotosy, plakaty, scenariusze, wycinki prasowe.
Filmy ze zbiorów Filmoteki są pokazywane w Centrum Sztuki Filmowej (cykl Wielcy Nieobecni, przeglądy tematyczne, retrospektywy).

Zbiory filmowe są udostępniane kinom, domom kultury i instytucjom, które prowadzą działalność związaną z promocją filmu.

Filmoteka Śląska zachęca wszystkich, którzy posiadają archiwalne taśmy 8mm, 16mm bądź też 35mm, jak również wszelkie inne materiały filmowe typu fotosy, plakaty, programy filmowe, książki o kontakt w celu ich ewentualnego przekazania do zbiorów.

Katalogi zbiorów Filmoteki Śląskiej do pobrania w formacie PDF

Katalog filmów zagranicznych 35mm
Katalog filmów polskich 35mm
Katalog filmów DVD
Katalog filmów dla dzieci i młodzieży
SILESIA FILM