Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Aktualności

3 marca 2021

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2021

Śląski Fundusz Filmowy

3 marca 2021 roku ruszył nabór do kolejnej, 14 edycji konkursu na wspieranie produkcji filmowej zwanego Śląskim Funduszem Filmowym. O dofinansowanie ze środków ŚFF mogą ubiegać się projekty, które są powiązane z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji. Wnioski można składać do 26 marca 2021 roku.

Każdego roku, dzięki wsparciu ŚFF oraz zaangażowaniu Silesia Film Commission, powstaje w regionie kilkanaście filmów – pełnych metraży, filmów krótkich, dokumentów i animacji, które poprzez swój temat lub miejsce realizacji związane są z województwem śląskim. Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, udzielając wsparcia, staje się koproducentem z wkładem finansowym, a środki uzyskane z koprodukcji zasilają budżet Funduszu.

Wśród filmów dotychczas dofinansowanych ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego znalazły się produkcje docenione na festiwalach w kraju i za granicą oraz cieszące się popularnością widzów, w tym „Jesteś Bogiem” (2012) Leszka Dawida, nagrodzony ENF „Kongres” (2012) Ariego Folmana, „Chce się żyć” (2013) i „Jestem mordercą” (2016) Macieja Pieprzycy czy nominowana do trzech Oscarów® „Zimna wojna” (2018) Pawła Pawlikowskiego.

Celem działalności Śląskiego Funduszu Filmowego nie jest wyłącznie finansowanie produkcji. Każdy współprodukowany przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” film oznacza też pracę dla związanych z województwem śląskim przedsiębiorców – nie tylko ludzi kina, ale także usługodawców, aktorów, statystów. Jednocześnie sukcesy filmów dofinansowanych przez ŚFF dają wymierne korzyści promocyjne, przyczyniając się do zwiększenia obecności województwa śląskiego na filmowej mapie Polski i świata.

 

NABÓR WNIOSKÓW DO 14 EDYCJI KONKURSU NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ ZWANEGO ŚLĄSKIM FUNDUSZEM FILMOWYM

Regulamin-ŚFF-2021

 

Skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres sfc@silesiafilm.com najpóźniej w terminie do 26 marca 2021 r. Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach w godz. jej urzędowania, czyli 7:00-15:00 lub dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynie na podany adres email do godziny 23:59 w dniu 26 marca 2021. W przypadku wniosków w wersji papierowej o zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w siedzibie Instytucji, nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej lub kurierskiej. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane. Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został on złożony z przekroczeniem terminu, to w takim przypadku dany wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje pod numerem: 32/ 351 12 20 wew. 106, 109

SILESIA FILM