Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Aktualności

29 października 2019

Praca w Filmotece Śląskiej

Praca w Filmotece Śląskiej

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach poszukuje 3 pracowników na nowo tworzone stanowiska pracy w ramach projektu „Śląskie digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” w następującym podziale:

– Technolog digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej obrazu – 2 stanowiska

– Technolog digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej dźwięku – 1 stanowisko

Opis stanowiska technologa digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej obrazu:

 • skanowanie archiwalnych materiałów światłoczułych zapisanych na taśmach filmowych 35, 16 i 8 mm (NO, DNO, DPO lub  KOT) do postaci plików DPX 10bit Log lub DPX 16bit Lin w rozdzielczości 2K lub 4K
 • rekonstrukcja cyfrowa obrazu filmu, przy użyciu jednego z wymienionych programów (PF Clean, Diamant, DaVinci Revival, Viva-Pro), z możliwością udokumentowania prac rekonstrukcyjnych w zakresie:
  • stabilizacji obrazu
  • deflickera i zaświetleń
  • dewarp
 • usuwanie uszkodzeń obrazu (rysy, zadeszczenia, stałe uszkodzenia jak plamy, ubytki obrazu, włosy, znaczniki końca aktu, itd.)
 • zarządzanie ziarnem
 • korekcja kolorów w przestrzeni XYZ, P3 lub Rec709 prowadzonej na klatkach obrazu w rozdzielczości minimum 2K, przeprowadzanej w warunkach kinowych (z użyciem projektora DCP) lub telewizyjnych( z użyciem telewizora referencyjnego dla przestrzeni rec709), obejmującej:
  • korekcję gęstościową (jasność i kontrast) filmów czarnobiałych
  • korekcję kolorystyczną, trójkanałową (w obrębie hue, saturation i luma) filmów kolorowych
 • pracę na materiałach czarnobiałych i kolorowych z użyciem dynamiki zmian parametrów kolorystycznych i gęstościowych oraz użyciem masek
 • doświadczenie w środowisku programów do Gradingu (DaVinci Resolve, Nucoda lub inny umożliwiający pracę na LUTach oraz z użyciem konsolety do kolor korekcji)

Wykształcenie i doświadczenie idealnego kandydata:

 • doświadczenie w rekonstrukcji cyfrowej filmów,
 • ukończona szkoła filmowa na wydziale operatorskim (realizacja obrazu filmowego)
 • doświadczenie w kolor korekcji filmów pełnometrażowych lub krótkometrażowych
 • doświadczenie wykazujące wiedzę na temat charakterystyki taśmy filmowej
  i zapisu/trwałości kolorów

 

Opis stanowiska technologa digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej dźwięku:

 • digitalizacja dźwięku z nośników analogowych (taśmy 35 i 16mm o zapisie magnetycznym oraz 35, 16 i super8 o zapisie optycznym)
 • rekonstrukcja cyfrowa dźwięku filmów oraz postprodukcji dźwiękowej, obejmująca:
  • usuwanie szumów i przydźwięków
  • synchronizację dźwięku do obrazu filmu
  • usuwanie punktowych uszkodzeń dźwięku i artefaktów dźwiękowych (trzaski, puki, mlaski, itd.)
  • korekcję barwy dźwięku
  • korekcję dynamiki dźwięku
  • uprzestrzennianie dźwięku (mono to stereo i stereo to surround)
  • finalne zgrywanie dźwięku od mono do 5.1 w standardach dźwiękowych dedykowanych kinu cyfrowemu DCP, telewizji i do internetu, zgodnie z normami dźwiękowymi, dedykowanymi poszczególnym kanałom eksploatacji
 • praca w programie Pro Tools z użyciem narzędzi i plug-inów dedykowanych rekonstrukcji cyfrowej, w tym efektów takich jak:
  • de-reverb
  • de-click
  • de-hum
  • de-noise
  • de-clip

 

Wykształcenie i doświadczenie idealnego kandydata:

 • doświadczenie w rekonstrukcji cyfrowej filmów
 • ukończona szkoła muzyczna oraz wydział reżyserii dźwięku
 • doświadczenie jako realizator w studiu dźwiękowym
 • doświadczenie wykazujące wiedzę na temat charakterystyki dźwięku pochodzącego
  z taśmy analogowej

Na oba stanowiskach poszukujemy osób potrafiących obsłużyć proces w całości digitalizacji i rekonstrukcji obrazu oraz dźwięku a także podstaw montażu tak, aby w przypadku nieobecności jednej z osób była możliwość zachowania ciągłości całości procesu digitalizacji.

Pracownicy, którzy dołączą do zespołu będą odpowiedzialni za realizację procesu digitalizacji oraz rekonstrukcji i montażu materiałów filmowych i przygotowania ich do archiwizacji oraz publikacji na internetowej stronie projektu.

Praca świadczona będzie w siedzibie Filmoteki Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66. Dla pracowników dostępny jest parking.

Aplikację prosimy w postaci CV oraz listu motywacyjnego prosimy przesyłać drogą mailową na adres: a.tuziak@filmotekaslaska.pl w terminie do 15 listopada 2019.

Osoba aplikująca powinna zawrzeć w CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

SILESIA FILM