Filmy dokumentalne

Krystyna – ostatnia klasówka

Film dokumentalny o dziennikarce radiowej i telewizyjnej, Krystynie Bochenek. Nie jest to biografia, ale  historia o tym, że to, co robimy przez lata z pasją i ogromnym zaangażowaniem, nie mija bezpowrotnie. W filmie o „Dyktandzie”, Imieninach  Krystyn i innych pomysłach Krystyny Bochenek, opowiadają m.in. prof. Andrzej Bochenek, Kazimierz Kutz, Krystyna Kofta, Krystyna Janda, Krystyna Doktorowicz, Dariusz Kortko. 

Oskarowe kostiumy Barbary Ptak

„Oskarowe kostiumy Barbary Ptak” to barwny, dynamiczny, pełen cennych wypowiedzi ludzi kina i teatru film o jednej z najciekawszych postaci świata polskiej kultury, której polska kinematografia zawdzięcza wspaniałe kostiumy do setek filmów i przedstawień. Odważna i bezkompromisowa, czasem szalona, zachwycała pomysłami największych reżyserów: Wajdę, Kutza, Kawalerowicza, Antczaka, Majewskiego. Znakomici polscy aktorzy do dziś wspominają swoje role, które pomogły im stworzyć jej kostiumy. W dokumencie zobaczymy zarówno ich, jak i fragmenty filmów nominowanych do Oscara, w których swoją rolę odegrały kostiumy Barbary Ptak. 

Bez jednego drzewa las lasem zostanie

Opowieść o cichym bohaterze, niezwykłej postawie człowieka, kapłana, założyciela, a potem dowódcy Polskiej Organizacji Zbrojnej. Film przedstawiający historię Księdza Jana Macha,który za działalność konspiracyjną, w wieku 28 lat, został zgilotynowany w katowickim więzieniu. Uznany przez jury za najlepszy film dokumentalny zakończonego w Mińsku na Białorusi 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Chrześcijańskich „Magnificat” oraz zdobywca pierwszej nagrody w kategorii film dokumentalny na XXV Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Mediów Katolickich w Niepokalanowie.

Ślązacy z bombowców

Imponują zwykłym “szczurom lądowym” nieprzeciętną sprawnością fizyczną, intelektualną, znajomością języków, świetną grą i śpiewem, umiejętnościami plastycznymi, tworzeniem wierszy.Film o lotnikach z Dywizjonu Bombowego 304, porusza wszystkie osobiste wątki korzystając ze wspomnień żyjących w Krakowie bohaterów: Stanisława Jury i Ludwika Krępy. Wszystko to umieszczone w historycznym kontekście buduje wszechstronny i rzetelny obraz asów przestworzy.

Dzieci Wermachtu

Mroczna tajemnica, piętno, garb, okaleczenie – to tylko kilka z wielu słów używanych na określenie rodzinnej historii, przez żyjących w Polsce potomków żołnierzy Wehrmachtu. „Dzieci Wehrmachtu” to dokumentalna opowieść właśnie o nich, o ludziach, którym wciąż ciężko mówić o swoich ojcach, krewnych, historii. Film prezentuje historię pełną dylematów, walki przeciwko własnym braciom ale i poszukiwania swoich korzeni. Jest apelem o nie traktowanie historii w sposób czarno-biały. Dokument porusza bowiem przemilczane i niewygodne fragmenty najnowszej historii Polski. 

Serce Śląska

„Serce Śląska” to film poświęcony niezwykłemu miejscu tego regionu, jakim jest Sanktuarium w Piekarach Śląskich oraz historii pielgrzymowania Ślązaków do Matki Bożej Piekarskiej. Seria rozmów m.in. z Arcybiskupem Damianem Zimoniem i Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, wzbogacona zdjęciami kręconymi w czasie pielgrzymek mężczyzn i kobiet w roku 2009, pokazuje dzieje oraz znaczenie Sanktuarium i jego odwiedzin. Ich wymiar społeczno-religijny dla Ślązaków i ziemi śląskiej poznajemy dzięki komentarzowi oraz bogatym materiałom archiwalnym ukazującym Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II, którzy pielgrzymowali do Piekar zawsze podkreślając wyjątkową rolę tego miejsca. 

Karol Stryja – Ślązak, który zdobył cały świat

Film dokumentalny, przedstawiający historię znanego polskiego dyrygenta pochodzącego z prostej, cieszyńskiej rodziny.Dzięki obrazowi wyruszymy w podróż tropem Karola Stryji, jednego z pierwszych, który po wojnie zdobywał muzyczny świat, szeroko i konsekwentnie propagując w nim dokonania polskich kompozytorów i muzyków.Spotkamy się z jego bliskimi i ludźmi, z którymi współpracował ale także z jego geniuszem i  dziedzictwem, jakim po sobie pozostawił.