Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2015

Wyniki tradycyjnej drogi konkursowej Śląskiego Funduszu Filmowego

Do negocjacji umów koprodukcyjnych zaprosimy w tym roku 5 producentów – trzy filmy fabularne oraz dwa dokumenty.  Na produkcje w ramach drogi tradycyjnej zostanie przeznaczonych netto 641 511,12 zł.

O dofinansowanie w 2015 roku starało 27 filmów (zgłoszonych zostało 29 projektów, ale 2 z nich zostały wycofane na prośbę producentów) – 17 dokumentów i 10 fabuł. Oto filmy, które zostały wskazane do dofinansowania w tradycyjnej drodze Śląskiego Funduszu Filmowego:

  1. Wspomnienie lata | producent: Opus Film Sp. z o.o. | reżyseria: Adam Guziński | film fabularny | kwota wnioskowana: 500 000 zł | kwota wsparcia: 300 000 zł
  2. Gwiazdy | producent: Film Point Group Sp. z o.o. | reżyseria: Jan Kidawa-Błoński | film fabularny | kwota wnioskowana: 500 000 zł | kwota wsparcia: 200 000 zł
  3. Andrew Warhola, Moja Fabryka | producent: Domino Film Małgorzata Domin | reżyseria: Bogdan Dziworski | film dokumentalny | kwota wnioskowana: 60 000 zł | kwota wsparcia: 60 000 zł
  4. Ucho wewnętrzne | producent: Magic Production Sp. z o.o. | reżyseria: Magdalena Gubała, Szymon Uliasz | film dokumentalny | kwota wnioskowana: 150 000 zł | kwota wsparcia: 60 000 zł
  5. Klub Włóczykijów |  producent: Domino Film Małgorzata Domin | reżyseria: Tomasz Szafrański | film fabularny | kwota wnioskowana: 350 000 zł | zwyżka w kwocie: 21 511,12 zł – łączne dofinansowanie dla tego tytułu to 296 912,12 zł (film uzyskał dofinansowanie w roku 2011)

Trzy kolejne tytuły znalazły się na liście rezerwowej:

  1. Obdarowani Sławkiem | producent: Studio Filmowe Kalejdoskop Sp. z o.o. | reżyseria: Ryszard Kaczyński | film dokumentalny | kwota wnioskowana: 175 000 zł
  2. Rafał Wojaczek. Reszta krwi. 1945-1971 | producent: Telewizja Polska SA Oddział w Katowicach | reżyseria: Dagmara Drzazga | film dokumentalny | kwota wnioskowana: 120 800 zł
  3. Taniec dla psa | producent: Magnet Man Film Sp. z o.o. | reżyseria: Marcin Wrona | film fabularny | kwota wnioskowana: 474 000 zł

Przypominamy, że producenci w trybie ciągłym mogą składać wnioski o dofinansowanie  filmów ze ścieżki crowdfundingowej Śląskiego Funduszu Filmowego.

Ogłoszenie

Instytucja Filmowa SILESIA FILM w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2015 drogą tradycyjną

Od 28 listopada 2014 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek do ŚFF może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

Warunki udziału Instytucji Filmowej SILESIA FILM w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulaminy i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronach internetowych www.silesiafilmcommission.pl i www.silesiafilm.com oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej Silesia Film przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30. Natomiast wnioski w wersji elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: sfc@silesiafilm.com.

Termin przyjmowania wniosków upływa 12 stycznia 2015 r. o godz. 14:00.
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji
w wersji papierowej.

Wniosek powinien być złożony w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych i animowanych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i dwie kopie) dla filmów dokumentalnych.
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.

SILESIA FILM