Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2016

Ogłoszenie

Instytucja Filmowa SILESIA FILM w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2016 drogą tradycyjną 

Od 30 listopada 2015 r. można starać się o finansowe wsparcie Śląskiego Funduszu Filmowego dla realizowanej przez siebie produkcji filmowej. Wniosek do ŚFF może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować film powiązany z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

Warunki udziału Instytucji Filmowej SILESIA FILM w koprodukcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulaminy i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronach internetowych www.silesiafilm.com oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej Silesia Film przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30. Natomiast wnioski w wersji elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: sfc@silesiafilm.com.

Termin przyjmowania wniosków upływa 18 stycznia 2016 r. o godz. 13:00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji w wersji papierowej.

Wniosek powinien być złożony w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych i animowanych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i dwie kopie) dla filmów dokumentalnych. 
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.

SILESIA FILM