Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2017

Instytucja Filmowa “Silesia – Film” w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2017

Od 1 lutego 2017 r. można aplikować o wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek do ŚFF może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji. Budżet Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2017 wynosi 536 778,84 zł brutto.

Warunki udziału Instytucji Filmowej “Silesia – Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulaminy i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronach internetowych www.silesiafilmcommission.pl i www.silesiafilm.com oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej “Silesia-Film” przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:00. Natomiast wnioski w wersji elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres:  sfc@silesiafilm.com.

Termin przyjmowania wniosków upływa 20 lutego 2017 r. o godz. 13:00.
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji
w wersji papierowej.

Wniosek powinien być złożony w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych i animowanych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i dwie kopie) dla filmów dokumentalnych.
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.

SILESIA FILM