Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2018

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2018

Od 20 lutego 2018 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są pod tym linkiem, na  www.silesiafilmcommission.pl oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Instytucji Filmowej „Silesia-Film” przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30. Dodatkowo scenariusz filmu w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:  sfc@silesiafilm.com.

Termin przyjmowania wniosków upływa 12 marca 2018 r. o godz. 13:00.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji
w wersji papierowej.

Wnioski wraz z złącznikami należy składać w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie).

Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.

Regulamin ŚFF 2018
Wniosek 2018
Istotne warunki umowy koprodukcyjnej 2018
Rules and Regulations 2018
Raport końcowy 2018
SILESIA FILM