Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2019

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2019

Od 6 marca 2019 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są pod tym linkiem, na www.silesiafilmcommission.pl oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Instytucji Filmowej „Silesia-Film” przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30. Dodatkowo scenariusz filmu w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: sfc@silesiafilm.com.

Termin przyjmowania wniosków upływa 20 marca 2019 r. o godz. 13:00.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji w wersji papierowej.

Wnioski wraz z złącznikami należy składać w 5 egzemplarzach (1 oryginał i 4 kopie). Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). W przypadku filmów fabularnych scenariusze należy spiąć w sposób trwały. 

Oryginał wniosku należy stosownie opisać, aby odróżnić go od kserokopii.

Załączniki:

UWAGA: 

Wprowadza się zmianę do Regulaminu Śląskiego Funduszu Filmowego w par. 5 ust. 2., który otrzymuje brzmienie:

Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach i jego Zastępca w przypadku nieobecności mogą udzielić pełnomocnictwa, w zakresie swoich obowiązków wynikających z członkostwa w Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego, innemu pracownikowi Instytucji Filmowej „Silesia-Film”.

Regulamin ŚFF 2019
1. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu
2. Wzór rozliczenia przyznanych środków
3. Istotne warunki umowy koprodukcyjnej
Karta oceny filmu fabularnego
Karta oceny filmu animowanego
Karta oceny filmu dokumentalnego
SILESIA FILM