Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Majątek

Wartość aktywów trwałych Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach w dniu 1 stycznia 2019 r. wyniosła: 17 790 642,34 zł.

SILESIA FILM