OŚWIADCZENIE: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach z dnia 12 czerwca 2020