Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Przetargi

PLAT­FORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 13 grudnia 2021 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

For­mu­larz rejes­tracji

Postępowa­nia z zas­tosowaniem ustawy

Postępowa­nia z wyłącze­niem ustawy

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.pl

ARCHI­WUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sprawy przed uru­chomie­niem Plat­formy Zakupowej LOGINTRADE (Starsze niż 13 grudnia 2021) poniżej:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz Odbiorcy do wszystkich punktów poboru Zamawiającego

Zamówienie z wolnej ręki
ZP-4/WR/2021

Data:29.11.2021 16:30

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w Silesia-Film w Katowicach przy ul. Górniczej 5

Numer postępowania ZP/12/2021

 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
 • Status szczegółowy Postępowanie wszczęte : Oferty

Data:17.11.2021 12:00

Dostawa kompleksowa paliwa gazowego

 Numer postepowania: ZP-3/PN/2021

 • Typ procedury: Postępowanie krajowe
 • Procedura udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy
 • Status szczegółowy: Postępowanie wszczęte: Oferty

Data: 2021-11-16 15:00

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz korytarzy i klatki schodowej w siedzibie Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach przy ul. Górniczej 5

 Numer postepowania: ZP/11/2021

 • Typ procedury : Postępowanie wyłączone z PZP
 • Procedura udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte
 • Status szczegółowy: Postępowanie wszczęte: Oferty

Data: 2021-11-05 17:00

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w Silesia-Film w Katowicach przy ul. Górniczej 5

UWAGA POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Numer postępowania ZP/10/2021

 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
 • Etap postępowania Oferty
 • Status rundy Unieważniona

Data:15.10.2021

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w Silesia-Film w Katowicach przy ul. Górniczej 5

Numer postępowania ZP/9/2021

Postępowanie unieważnione

 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte

Data:05.10.2021

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w Kinie Światowid w Katowicach przy ul. 3-go Maja 7

Numer postępowania ZP/8/2021

 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte

Data:13.08.2021

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w Kinie Światowid w Katowicach przy ul. 3-go Maja 7

Numer postępowania ZP/7/2021

 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte

Data:27.07.2021

Zakup zestawu do cyfryzacji na dużą salę w Kinie Kosmos w Katowicach

Numer postępowania ZP-2/PN/2021

 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

Data:27.07.2021

Dostawa foteli kinowych do Kina Janosik w Żywcu, ul.Jana III Sobieskiego 1

Numer postępowaniaZP-1/PN/2021 – link

 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

Data: 23.07.2021

Wykonanie instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym w budynku Kina Bałtyk w Raciborzu przy ul. Londzina 13.

Numer postępowania: IFSF/ZP/3/2021 – link

 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte

Data: 13.07.2021

Prace malarskie sali kinowej w kinie Janosik w Żywcu przy ul.Jana III Sobieskiego 1

Numer postępowania: ZP/5/2021 – link

Typ postępowania: Postępowanie wyłaczone z PZP

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte

Data: 24.02.2021

Prace remontowe w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych kina “Janosik” w Żywcu ul. Jana III Sobieskiego 1

Numer postępowania: ZP/4/2021 – link

Typ postępowania: Postępowanie wyłaczone z PZP

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg

Data: 15.02.2021

Wymiana wykładziny w dużej sali Kina Centru w Jastrzębiu Zdroju przy ul.Piłusudskiego 27

Numer postępowania: ZP/2/2021 – link

Typ postępowania: Postępowanie wyłaczone z PZP

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe (otwarte)

Data: 27.01.2021

Obsługa i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach należących do Instytucji Filmowej Silesia- Film

Numer postępowania ZP/1/2021 – link

  Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP

   Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe (otwarte)

   DATA: 26.01.2021

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH – do pobrania

   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Światowid – naprawa dachu

   Data: 2020-10-19

   W nawiązaniu do przeprowadzanego rozeznania cenowego na dostawę i montaż okładziny akustycznej dla Działu Administracyjno – Gospodarczego Instytucji Filmowej „SILESIA- FILM” zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na naprawę dachu w kinie Światowid w Katowicach, ul. 3-go Maja 7

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Janosik – prace remontowe

   Data: 2020-10-19

   W nawiązaniu do przeprowadzanego rozeznania cenowego na dostawę i montaż okładziny akustycznej dla Działu Administracyjno – Gospodarczego Instytucji Filmowej „SILESIA- FILM” zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na prace remontowe pomieszczeń gospodarczych i magazynowych w kinie Janosik w Żywcu, przy ul. Jana III Sobieskiego 1

   ZAPYTANIE OFERTOWE – SILESIA-FILM – prace remontowe

   Data: 2020-10-19

   W nawiązaniu do przeprowadzanego rozeznania cenowego na dostawę i montaż okładziny akustycznej dla Działu Administracyjno – Gospodarczego Instytucji Filmowej „SILESIA- FILM” zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na prace remontowe w biurach siedziby Instytucji Filmowej Silesia-Film w Katowicach przy ul. Górnicze 5

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Janosik – artykuły spożywcze

   Instytucja Filmowa “Silesia-Film” w Katowicach przy ul.Górniczej 5 zaprasza do złozenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Dostawa artykółów spożywczych – napoje”, kino Janosik w Żywcu.

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Bałtyk – artykuły spożywcze

   Instytucja Filmowa “Silesia-Film” w Katowicach przy ul.Górniczej 5 zaprasza do złozenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Dostawa artykółów spożywczych – napoje” kino Bałtyk w Raciborzu.

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Rialto – okładzina akustyczna

   W nawiązaniu do przeprowadzanego rozeznania cenowego na dostawę i montaż okładziny akustycznej dla Działu Administracyjno – Gospodarczego Instytucji Filmowej „SILESIA- FILM” zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na dostawę i montaż okładziny akustycznej w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, ul. Św.Jana 24.

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Internet Światłowodowy

   Usługa internetu światłowodowego w pięcu lokalizacjach Instytucji Filmowej “Silesia-Film”

   ZAPYTANIE OFERTOWE – Rialto – malowanie

   W nawiązaniu do przeprowadzanego rozeznania cenowego na malowanie biur i garderoby dla Działu Administracyjno – Gospodarczego Instytucji Filmowej „SILESIA- FILM” zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na malowanie biur i garderoby w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, ul. Św.Jana 24.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   W nawiązaniu do przeprowadzonego rozeznania cenowego na świadczenie usług remontowych dla Działu Administracyjno – Gospodarczego Instytucji Filmowej „SILESIA- FILM” zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na naprawę dachu w kinie Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66.

   Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych zejścia do garderoby, starej kotłowni oraz malowanie biur, garderoby wraz z łazienką w Kinoteatrze Rialto

   UWAGA: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na część postępowania i unieważnieniu postępowania.

   Informacja z otwarcia ofert.

   Ogłoszenia zamówienia puplicznego.

   Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych całego budynku kina Kosmos wraz z naprawą schodów wejściowych do biura i kina oraz naprawy dachu.

   UWAGAPismo o wyborze oferty-część I i unieważnieniu częsci II – hydroizolacja

   Informacja z otwarcia ofert.

   Ogłoszenia zamówienia puplicznego.

    

   ZAKUP SPRZĘTU DO PROJEKCJI CYFROWYCH O MINIMALNEJ ROZDZIELCZOŚCI 2K W STANDARDZIE DCI

   UWAGA – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  – część II

   UWAGA – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  – część I

   Informacja z otwarcia ofert.

   Informacja dla wykonawców.

   Ogłoszenia zamówienia puplicznego.

    

   DOSTAWA I MONTAŻ FOTELI KINOWYCH DLA KINA „ŚWIATOWID” W KATOWICACH WRAZ Z DEMONTAŻEM STARYCH FOTELI

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Informacja z otwarcia ofert.

   Ogłoszenie II o zmiania ogłoszenia, oraz wyjaśnienia i zmiana do SIWS.

   Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia, oraz wyjaśnienia i zmiana do SIWS.

   Ogłoszenia zamówienia puplicznego.

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

   Wynajem filmów i udzielanie licencji na wszystkich dostępnych nośnikach (35 mm, cyfra, BD, DVD) na rzecz WYPOŻYCZAJĄCEGO przez KINOPLEX, dla prowadzonych przez niego kin: BAŁTYK w Raciborzu, JANOSIK w Żywcu, ŚWIATOWID w Katowicach, Kino KOSMOS Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach i RIALTO w Katowicach.

   Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części,nr sprawy ZP-3/PN/2019

   INFORMACJA O WYBORZE OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ IV i V
   i O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ I, II, III, VI, VII i VIII
   znak sprawy: ZP-3/PN/2019

   Data: 2019-10-21

   Przedmiotem zamówienia są: dostawy różnych artykułów spożywczych z podziałem na części.

   I część – napoje Katowice
   II część – napoje Racibórz
   III część- napoje Żywiec
   IV część – kukurydza- Racibórz i Żywiec
   V część – natchos – Żywiec
   VI część – inne artykuły spożywcze Katowice
   VII część – inne artykuły spożywcze Żywiec
   VIII część- inne artykuły spożywcze Racibórz.

   Dostawę różnych artykułów spożywczych z podziałem na części, nr sprawy-ZP-2/PN/2019

   Unieważnienie postępowania ZP-2/PN/2019

   Przedmiotem zamówienia są: dostawy różnych artykułów spożywczych z podziałem na części.

   I  część- napoje Katowice
   II część – napoje Racibórz
   III część- napoje Żywiec
   IV część-kukurydza- Racibórz i Żywiec
   V część-natchos- Żywiec
   VI część – inne artykuły spożywcze Katowice
   VII część – inne artykuły spożywcze Żywiec
   VIII część- inne artykuły spożywcze Racibórz

   Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   UWAGA INFORMACJA Z OTWARCA OFERT – do pobrania na BIP

   Wyjasnienia treści siwz 8, Zmiana ogłoszenia,
   oraz Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy aktualny – do pobrania na bip.

   UWAGA zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
   Nowy termin składania ofert 2.08.2019r. godz. 10:00
   Nowy termin otwarcia ofert 2.08.2019 r. godz. 12:00

   Sprostowanie SIWZ – do pobrania na bip.

   UWAGA zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
   Nowy termin składania ofert 26.07.2019r. godz. 10:00
   Nowy termin otwarcia ofert 26.07.2019r. godz. 12:00

   Wyjasnienia treści siwz 7 – do pobrania na bip.

   UWAGA zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
   Nowy termin składania ofert 10.07.2019r. godz. 10:00
   Nowy termin otwarcia ofert 10.07.2019r. godz. 12:00

   Wyjasnienia treści siwz 6 – do pobrania na bip.

   UWAGA zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
   Nowy termin składania ofert 3.07.2019r. godz. 10:00
   Nowy termin otwarcia ofert 3.07.2019r. godz. 12:00

   Wyjasnienia treści siwz 4, oraz wyjaśnienia i zmiany treści siwz 5 – do pobrania na bip.

   UWAGA zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
   Nowy termin składania ofert 26.06.2019r. godz. 10:00
   Nowy termin otwarcia ofert 26.06.2019r. godz. 12:00

   Wyjaśnienia do treści siwz 2 – do pobrania na bip.

   UWAGA zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
   Nowy termin składania ofert 18.06.2019r. godz. 10:00
   Nowy termin otwarcia ofert 18.06.2019r. godz. 12:00

   PLIK DO POBRANIA:

   Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dostawy

   Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos w Katowicach

   UWAGA: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych z postępowania, odrzuceniu ofert, do pobrania na BIP.

    

   Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części.

   Ogłoszenie o udzielaniu zamówień - wynajem kopii filmowych
   Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - ochrona osób i mienia

   Wyniki poprzednich przetargów

   Dostawa systemu 3D do projektowa 4K na potrzeby kinoteatru Rialto
   Dostawa projektorów filmowych i systemów 3D
   Usługi utrzymania czystości
   Usługi drukowania - Silesia Film Commission
   Usługi drukowania - REGIOFUN
   Usługi drukowania dla potrzeb Instytucji Filmowej "Silesia-Film"
   Usługi utrzymania czystości w obiektach IF "Silesia-Film"
   SILESIA FILM