Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Ratujmy filmy

Ratujmy filmy

Filmoteka Śląska zachęca do przekazywania taśm filmowych do jedynego regionalnego archiwum filmowego w Polsce. Nasi specjaliści zadbają o ich odnowienie oraz cyfryzację. Jeśli posiadasz stare taśmy filmowe, skontaktuj się z nami: zadzwoń (+48 660 347 499) lub napisz (a.tuziak@filmotekaslaska.pl).

 

Regulamin pozyskiwania taśm filmowych

 1. Filmoteka prowadzi statutową działalność polegającą na chronieniu i przechowywaniu dziedzictwa filmowego, między innymi poprzez pozyskiwanie archiwalnych materiałów amatorskich.
 2. Pozyskiwanie materiałów następuje na drodze darowizny materiału filmowego na rzecz Filmoteki Śląskiej.
 3. Darczyńca w zamian za przekazanie materiału do zbiorów Filmoteki otrzymuje kopię tego materiału na nośniku cyfrowym (plik komputerowy mp4, avi lub płyta DVD). Kopia zostanie wykonana po poddaniu materiału konserwacji, niezbędnym naprawom uszkodzeń i zeskanowaniu w najlepszej możliwej rozdzielczości. W miarę możliwości technicznych zostanie także odrestaurowana, aby była jak najbliższa jakości pierwowzoru.
 4. Osoba bądź instytucja przekazująca materiał filmowy do Filmoteki zobowiązuje się udzielić zgody na eksploatację tych materiałów w formie cyfrowej na udzielenie bezpłatnej, niewyłącznej licencji do filmów, do których posiada prawa autorskie na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie,
  na ich udostępnianie, w celach niekomercyjnych, na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie,
  • zwielokrotnianie,
  • wprowadzanie do obrotu,
  • wprowadzanie do pamięci komputera,
  • włączanie do archiwum i zamieszczanie informacji w bazach danych dostępnych dla użytkowników archiwum,
  • użyczenie, dzierżawa i najem egzemplarzy dzieła oraz praw do dzieła,
  • publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie,
  • prezentowanie w projektach edukacyjnych, publikacjach, na wystawach,
   w prezentacjach multimedialnych,
  • prezentowanie w internecie,
  • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  • nadawanie za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych.
 5. Filmoteka zastrzega sobie możliwość wyboru przekazanych materiałów w zależności od ich charakteru i jakości technicznej.

     

    Wersja regulaminu do pobrania:

      REGULAMIN PRZYJMOWANIA FILMÓW DO ZBIORÓW FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ

       

      SILESIA FILM