Deklaracja dostępności Instytucji Filmowej Silesia-Film w Katowicach

Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytucji Filmowej Silesia-Film w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kurp
 • E-mail: a.kurp@silesiafilm.com
 • Telefon: 511 555 669

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach
 • Adres: 40-008 Katowice, ul.Górnicza 5
 • E-mail: info@silesiafilm.com
 • Telefon: 32 206 88 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do Instytucji to: siedziba – budynek administracyjno-biurowy, Kino Kosmos, Kino Światowid, Kinoteatr Rialto w Katowicach oraz Kino Janosik w Żywcu i Kino Bałtyk w Raciborzu.

LOKALIZACJA I WEJŚCIE

Budynek administracyjno-biurowy stanowi siedzibę Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w Katowicach, przy ul. Górniczej 5. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie o wysokości 18 cm każdy. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków tramwajowych – 100 m, autobusowych – 400 m, dworca PKP – 1000 m, dworca PKS – 1800 m.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. Ciągi komunikacyjne stanowią klatki schodowe ze schodami.

TOALETA

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

PARKING I MIEJSCA

Nieruchomość posiada własny parking bez barier architektonicznych.

KINO KOSMOS

LOKALIZACJA I WEJŚCIE

Budynek kina zlokalizowany jest niedaleko ścisłego centrum miasta, przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Prowadzi do niego podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów – drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz budynku, z dodatkową możliwością otwarcia drugiego skrzydła.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie oraz w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższy przystanek autobusowy jest położony tuż obok kina, przy ul. Morcinka, w odległości ok. 50 m, za przejściem dla pieszych.

HOL GŁÓWNY I KASA

Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, z dostępem do kasy kina po lewej stronie od wejścia. Materiały repertuarowe, promocyjne czy reklamowe są umieszczane w sposób łatwo dostępny dla każdego widza, zarówno w holu, jak i w przestrzeni galerii. Plakaty informacyjne wieszane są na takiej wysokości, aby wszelkie umieszczone na nich informacje były łatwo dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

GALERIA „PRZED SEANSEM”

Galeria „Przed seansem” zlokalizowana jest w budynku kina. Analogicznie do holu pozbawiona jest przeszkód komunikacyjnych. To miejsce, w którym można spędzić czas oczekując na seans – z ogólnodostępną prasą o tematyce filmowej, kącikiem dla dzieci oraz niewielką przestrzenią wystawienniczą.

DUŻA SALA KINOWA („NOSTROMO”)

Duża sala kinowa „Nostromo” zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście do sali znajduje się w końcu holu, na wprost drzwi wejściowych. Prowadzi do niego szeroki korytarz z lekkim kątem nachylenia (podjazdem). Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. W sali znajdują się cztery miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach.

MAŁA SALA KINOWA („SOLARIS”)

Mała sala kinowa „Solaris” zlokalizowana jest w budynku kina, na piętrze. Wejście do sali kameralnej nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach – brak windy oraz podjazdu. Możliwość wejścia przez klatkę schodową. W sali wydzielone miejsce dla osób poruszających się na wózkach.
W planach jest dostosowanie klatki schodowej prowadzącej do sali kameralnej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

TOALETA

W holu, tuż za kasą znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach.

PARKING ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE

Kino posiada własny parking. Wjazd za zgodą pracownika kina, po podniesieniu szlabanu.
Wzdłuż ulicy Morcinka, obok budynku kina, znajduje się najbliższe miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 50 m od wejścia do kina (z podjazdem), bez żadnych barier.

KINO ŚWIATOWID

LOKALIZACJA I WEJŚCIE

Budynek kina zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. 3 Maja 7 w Katowicach. Wejście do kina znajduje się w bramie (poruszając się od strony rynku – druga brama po prawej stronie ulicy, pomiędzy Apteką Ziko a butikiem Femme). Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. W kinie znajduje się pętla indukcyjna, która obejmuje kasę kina oraz dużą salę.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych i tramwajowych do kina: al. Korfantego – 600 m, Piotra Skargi – 350 m, Mickiewicza – 350 m, Dworzec PKP – 120 m, plac Wolności – 500 m.

HOL GŁÓWNY I KASA

Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, przedzielony drzwiami. Kasa znajduje się w holu głównym na wprost wejścia.

DUŻA SALA KINOWA

Duża sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście do sali znajduje się po lewej stronie drugiego holu. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. W sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (z prawej i lewej strony 8 rzędu).

SALA KAMERALNA

Sala kameralna zlokalizowana jest w budynku kina, poziom niżej niż sala duża. Wejście do sali nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach – brak windy oraz podjazdu. Do sali prowadzi zejście schodami w dół.

TOALETA

W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

PARKING I MIEJSCA POSTOJOWE

Kino nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Młyńskiej (200 m), ul. Mickiewicza (400 m) oraz istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu podziemnym w katowickiej galerii handlowej (350 m) – darmowy parking do 1h.

KINOTEATR RIALTO

LOKALIZACJA I WEJŚCIE

Budynek kinoteatru usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy Św. Jana 24 w Katowicach. Wejście do kina dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Wojewódzkiej. Do budynku prowadzi stopień o wysokości 5 cm, w wypadku cięższych wózków elektrycznych dostawia się przenośny, stabilny podjazd umożliwiający płynny wjazd wprost na parter sali kinowej. Konieczność telefonicznego lub poprzez opiekuna powiadomienia pracownika, który otworzy drzwi na żądanie.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do teatru: dworzec autobusowy w Galerii Katowickiej – 250m, Piotra Skargi – 600 m, Dworzec PKP – 150 m.

HOL GŁÓWNY I KASA

Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych. Kasa znajduje się w holu głównym, przy drzwiach wejściowych do sali.

SALA KINOWA – WIDOWNIA

Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście do sali dla osób poruszających się na wózkach od ul. Wojewódzkiej. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób
z niepełnosprawnościami. Na parterze widowni znajdują się miejsca dla osób poruszających się na wózkach.

TOALETA

W kinoteatrze na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

PARKING I MIEJSCA POSTOJOWE

Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Wojewódzkiej oraz ul. Kochanowskiego znajdują się dwie ogólnodostępne koperty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

KINO BAŁTYK

LOKALIZACJA I WEJŚCIE

Budynek kina zlokalizowany jest blisko centrum miasta, przy ul. Ks. Londzina 13 w Raciborzu. Wejście do kina znajduje się od ul. Ks. Londzina. Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów. Wejście i hol kina na jednym poziomie.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do kina: ul. Ks. Londzina – 150 m, ul. K. Miarki – 300 m, ul. Wojska Polskiego – 400 m.

HOL GŁÓWNY I KASA

Hol i ciąg komunikacyjny wolny od przeszkód. Znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru. Kasa znajduje się w holu głównym, po lewej stronie.

SALA KINOWA – WIDOWNIA

Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina na niższym poziomie niż hol i kasa. Wejście do sali nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach – brak windy oraz podjazdu na klatce schodowej. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia do sali przez drzwi wyjściowe, od ul. Drewnianej, po uprzednim poinformowaniu obsługi kina. W sali wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się obok miejsc w pierwszym rzędzie.

TOALETA

Brak toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

PARKING I MIEJSCA POSTOJOWE

Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przy ul. Ks. Londzina, przed wejściem do budynku kina, znajdują się 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejne, ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż ul. Ks. Londzina, parking od strony ul. Drewnianej w odległości 150 m od budynku kina.

KINO JANOSIK

LOKALIZACJA I WEJŚCIE

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko Urzędu Miasta i Rynku, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Żywcu. Do budynku prowadzi jeden półstopień. Brak wejścia przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w odległości 1,6 km przy ulicy Dworcowej.

HOL GŁÓWNY I KASA

Hol główny wolny od przeszkód w ciągu komunikacyjnym, jest wąski i długi. Część przestrzeni zagospodarowana na zabudowę kinowego barku. Kasa znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru.

SALA KINOWA

Sala kinowa znajduje się w budynku kina. Wejście do sali znajduje się za kasą biletową. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. W sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (w pierwszym i drugim rzędzie).

TOALETA

W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

PARKING I MIEJSCA POSTOJOWE

Ogólnodostępny parking znajduje się naprzeciwko kina po przeciwnej stronie jezdni od strony ul. Sobieskiego, oddalony około 10 metrów od wejścia do budynku. Brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia