Ogłoszenie o wynajmie

Instytucja Filmowa Silesia Film oferuje do wynajmu na prowadzenie działalności gospodarczej (ogródek zewnętrzny) 50 m2 powierzchni gruntu przyległego do Kina Kosmos w Katowicach.

Instytucja Filmowa Silesia Film oferuje do wynajmu na prowadzenie działalności gospodarczej (ogródek zewnętrzny) 50 m2 powierzchni gruntu przyległego do Kina Kosmos w Katowicach.

Założenia do uruchamianej działalności:

  • Szeroko rozumiana działalność kawiarniana.
  • Najemca wyposaża na własny koszt wynajmowaną powierzchnię wg. własnych potrzeb.
  • Zakres wyposażenia i asortyment podlega uzgodnieniu z Wynajmującym.
  • Istnieje możliwość korzystania z zasilania w energię elektryczną z budynku kina – wyodrębniony podlicznik.
  • Pozostałe media w gestii Najemcy.
    Oferty należy przesyłać na adres mailowy : info@silesiafilm.com w tytule maila wpisując
    „Dotyczy najmu powierzchni gruntu przy Kinie Kosmos”. Ofertę można także złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Instytucji przy ul. Górniczej 5 w Katowicach z dopiskiem „Dotyczy najmu powierzchni gruntu przy Kinie Kosmos”. W ofercie należy podać oferowaną przez Najemcę miesięczną cenę netto oraz opis planowanej działąlności wraz z przewidzianymi prawem pozwoleniami i decyzjami na jej prowadzenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Kina Kosmos Pani Małgorzaty Cekiery – telefon kontaktowy: 512052265.

Przy wyborze Najemcy Instytucja będzie kierowała się najwyższą zaoferowaną ceną wynajmu. Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska, Instytucja zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia. W przypadku odrzucenia wszystkich ofert Instytucja dopuszcza możliwość zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z podmiotami, które złożyły ofertę. Wynegocjowana cena nie może być niższa od odrzuconych ofert.

Przed podpisaniem umowy wymagana wpłata kaucji w wysokości 1 miesięcznego czynszu najmu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Pełne zgłoszenie w BIP

Zobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz także
|