Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn w kurtkach zimowych we wnętrzu z dużą ilością przedmiotów.

Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2023

Dzięki niemu powstały m.in. „Lombard”, „Niebezpieczni dżentelmeni”, „Zimna wojna”, „Jesteś Bogiem” czy „Chleb i sól”. Filmy wyprodukowane przy wsparciu Funduszu mają na koncie najważniejsze nagrody na polskich i światowych festiwalach filmowych, w tym nominacje do Oscara. W poniedziałek 13 marca 2023 ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu na koprodukcję filmów ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, który w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności.

O dofinansowanie ze środków ŚFF mogą ubiegać się projekty, które są powiązane z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji. Wnioski w tegorocznej, 16. edycji, można składać do 26 marca 2023 roku.

Śląski Fundusz Filmowy, prowadzony przez Instytucję Filmową Silesia Film, powstał w 2008 roku jako pierwszy fundusz obejmujący obszar całego województwa i jako drugie tego typu narzędzie wspierania produkcji filmowej w Polsce. Każdego roku, dzięki wsparciu ŚFF oraz zaangażowaniu Silesia Film Commission, powstaje w regionie kilkanaście filmów – pełnych metraży, filmów krótkich, seriali, dokumentów i animacji.

Wśród filmów dotychczas dofinansowanych ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego znalazły się produkcje docenione na festiwalach w kraju i za granicą oraz cieszące się popularnością widzów, w tym „Jesteś Bogiem” (2012) Leszka Dawida, nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową „Kongres” (2012) Ariego Folmana, „Chce się żyć” (2013) i „Jestem mordercą” (2016) Macieja Pieprzycy, nagrodzony na Gdyńskim festiwalu „Obywatel Jones” (2019) Agnieszki Holland czy nominowana do trzech Oscarów „Zimna wojna” (2018) Pawła Pawlikowskiego. Wśród najnowszych koprodukcji Silesia Film, które otrzymały wsparcie w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego, są m.in. głośni „Niebezpieczni dżentelmeni” (2022) – pełnometrażowy debiut fabularny Macieja Kawalskiego z Andrzejem Sewerynem, Tomaszem Kotem, Marcinem Dorocińskim i Wojciechem Mecwaldowskim, debiutancki dokument Łukasza Kowalskiego „Lombard” (2022) nagrodzony ORŁEM 2023, Grand Prix oraz Nagrodą Publiczności Województwa Śląskiego 19. Millennium Docs Against Gravity, wyróżnione na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni „Strzępy” (2022) Beaty Dzianowicz oraz „Chleb i sól” (2022) Damiana Kocura – jeden z najbardziej spektakularnych debiutów polskiego kina ostatnich lat, nagrodzony m.in. na festiwalach w Wenecji, Gdyni, Cottbus, Kairze oraz ORŁEM 2023 w kategorii „Odkrycie roku” dla Damiana Kocura.

Od 2008 roku ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego dofinansowano już 83 tytuły, a filmy wyprodukowane dzięki wsparciu ŚFF obejrzało w polskich kinach blisko 4 miliony widzów. Instytucja Filmowa Silesia Film, udzielając wsparcia, staje się koproducentem z wkładem finansowym, a środki uzyskane z koprodukcji zasilają budżet Funduszu.

Celem działalności Śląskiego Funduszu Filmowego nie jest wyłącznie finansowanie produkcji. Każdy współprodukowany przez Instytucję Filmową Silesia Film film oznacza też pracę dla związanych z województwem śląskim przedsiębiorców – nie tylko ludzi kina, ale także usługodawców, aktorów, statystów. Jednocześnie sukcesy filmów dofinansowanych przez ŚFF dają wymierne korzyści promocyjne, przyczyniając się do zwiększenia obecności województwa śląskiego na filmowej mapie Polski i świata.

NABÓR WNIOSKÓW DO 16 EDYCJI KONKURSU NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ ZWANEGO ŚLĄSKIM FUNDUSZEM FILMOWYM

Szczegóły naboru, regulamin oraz dokumenty dostępne poniżej oraz na stronie silesiafilmcommission.pl  

ŚFF 2023 | OGŁOSZENIE O NABORZE

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Konkursu w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2023

  1. Wnioski konkursowe w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego należy składać w terminie od 13 marca 2023 r. do 26 marca 2023 r.. Wniosek może złożyć przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) lub osoba prawna, której przedmiotem działalności statutowej jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), którzy zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.
  2. Warunki udziału w Konkursie określa Regulamin Konkursu.
  3. Regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl. w zakładce Śląski Fundusz Filmowy.
  4. Wnioski konkursowe składa się w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://silesiafilm.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html pod rygorem nieważności.
  5. Wniosek i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.
  6. Wniosek konkursowy i inne wymagane dokumenty, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach: doc, txt, pdf, xls, xlsx, jpg, tif, png, mp3, mp4, avi, zip oraz 7Z w języku polskim. W przypadku załączania dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia. W nazwie plików załączanych do formularza należy zawrzeć tytuł filmu.

Wnioskodawcy zainteresowani wcześniejszą weryfikacją formalną wniosku, mogą dodatkowo, przed upływem terminu składania wniosków, przesłać go drogą elektroniczną na adres sfc@silesiafilm.com.

Przesłanie wniosku na adres email nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy!

Zobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz także
|