COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19

Drodzy Widzowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.02.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 354), na którego podstawie zniesiona została tzw. kwarantanna „z kontaktu”, wizyta kinach Instytucji Filmowej „SILESIA-FILM” w Katowicach nie wiąże się już z koniecznością złożenia oświadczenia o stanie zdrowia w związku ze stanem epidemii COVID-19. Instytucja bez konieczności złożenia przez Państwa takiego żądania, usunęła wszystkie Państwa dane osobowe zebrane na podstawie oświadczenia o stanie zdrowia w związku z epidemią COVID-19, jako że nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Niezależnie jednak od powyższego przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 27a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330, 2378 i z 2022 r. poz. 149, 210 i 353) do dnia 28.02.2022 r.:

1) widzom udostępnianych jest nie więcej niż 30% liczby miejsc;

2) widzowie zobowiązani są na terenie kina do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki;

3) zakazane jest spożywanie napojów lub posiłków.

Na podstawie § 26a rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19, lub osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w § 2b ust. 1.

Podstawą do sprzedaży biletu ponad określony limit i dopuszczenia do udziału w wydarzeniu (seansie) jest więc wyłącznie okazanie jednego ze wskazanych dokumentów. Jako samorządowa instytucja kultury Województwa Śląskiego, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zobowiązani jesteśmy bowiem do szczególnego przestrzegania przepisów prawa, tak więc brak jest możliwości ominięcia tego obowiązku poprzez złożenia oświadczenia o jakiejkolwiek treści lub w jakiejkolwiek formie o spełnienie tego wymogu. Wizyta w naszych kinach jest dobrowolna, odmowa okazania jednego z opisanych wyżej dokumentów skutkować będzie odmową sprzedaży biletu ponad określony limit, a w przypadku odmowy jego okazania przy wpuszczaniu na salę kinową – odmową wpuszczenia na salę bez prawa do zwrotu ceny zakupionego biletu.

Pliki związane z sytuacją epidemiologiczną

  • Oswiadczenie-rodzica-opiekuna-prawnego-uczestnika-wydarzenia-w-zwiazku-ze-stanem-epidemii-COVID-19
    pdf 131 kB pobierz
  • Oswiadczenie-uczestnika-wydarzenia-w-zwiazku-ze-stanem-epidemii-COVID-19
    pdf 130 kB pobierz
  • REGULAMIN-UCZESTNICTWA-W-WYDARZENIACH-ORGANIZOWANYCH-W-INSTYTUCJI-FILMOWEJ-SILESIA-FILM
    pdf 396 kB pobierz