Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Praca – archiwalne

Kierownik kina Kosmos w Katowicach  

Do 11 maja 2018 roku czekamy na zgłoszenia kandydatów i kandydatek na stanowiska kierownika Kina Kosmos w Katowicach.

Kierownik kina Kosmos będzie odpowiedzialny za profil programowy kina, nadzór nad organizowanymi w kinie wydarzeniami oraz zarządzanie zespołem pracowników kina. Kierownik kina Kosmos będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne obiektem.

Oferujemy:

– stałe wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– szeroka wiedza z zakresu historii kina

– umiejętność organizacji wydarzeń

– znajomość współpracy z dystrybutorami oraz innymi właścicielami praw do filmów

– doświadczenie w zarządzaniu zespołem

– znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury

– umiejętność zarządzania finansami zgodnie z przepisami obowiązującymi instytucję kultury oraz umiejętność przygotowywania budżetu

– znajomość Kodeksu Pracy

– znajomość Prawa Zamówień Publicznych

– biegła znajomość pakietu MS Office

– znajomość języka angielskiego

– kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, rzetelność w wykonywaniu pracy, przedsiębiorczość, odporność na stres, umiejętność organizacji i planowania pracy.

Chętnych i chętne prosimy o wysłanie:

– CV

– listu motywacyjnego

– koncepcji programowej, obejmującej wykorzystanie klasyki filmowej oraz aktualnych propozycji dystrybutorów (do 5000 znaków)

Oferty prosimy składać do dnia 11 maja 2018 r. na adres rekrutacja@silesiafilm.com

W tytule maila prosimy wpisać KIEROWNIK KINA.

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach, będąca wojewódzką samorządową instytucją kultury poszukuje specjalisty ds. płac i kadr.

Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa płacowa (naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji  ZUS, PDOF, PFRON i sprawozdań GUS,
 • kontakt z  instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS, PFRON),
 • wyjaśnianie spraw komorniczych,
 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych, zaświadczeń Rp-7,
 • kompleksowa obsługa kadrowa (sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczeń, monitorowanie badań lekarskich).

Nasze wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania umów cywilno-prawnych,
 • znajomość pakietu Office, a w szczególności bardzo dobra znajomość Excela, programu Płatnik,
 • mile widziana znajomość programu Enova. 

Informacje dodatkowe:

Instytucja zatrudnia około 70 pracowników (plus umowy zlecenia i o dzieło).
Rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat od 1 kwietnia 2017 r.

Oferty proszę przesyłać do dnia 09.03.2017 r. na adres: rekrutacja@silesiafilm.com

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach zatrudni specjalistę ds. sponsoringu i sprzedaży

Opis stanowiska:

 • Kompleksowa obsługa sponsorów Instytucji (nawiązywanie i utrzymywanie relacji, przygotowanie i prezentacja ofert, ustalanie i nadzór nad realizacją umów, sprawozdawczość).
 • Organizacja sprzedaży produktów instytucji (m.in. książek i płyt Wydawnictwa Filmoteki Śląskiej oraz gadżetów) – przygotowanie materiałów promocyjnych, tworzenie ofert handlowych, negocjowanie umów i warunków handlowych, sprawozdawczość z efektywności
 • Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z firmami oraz organizacjami zainteresowanymi promocją swoich produktów podczas imprez kulturalnych, artystycznych i społecznych organizowanych przez Instytucję
 • Współpraca z poszczególnymi jednostkami Instytucji w celu realizacji programu pozyskiwania sponsorów na eventy
 • Współudział w przygotowaniu i realizacji strategii marketingowej Instytucji oraz całościowego kalendarza działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych
 • Uczestnictwo w procesie przygotowywania materiałów informacyjnych i reklamowych, zwłaszcza tych dedykowanych sponsorom i kontrahentom handlowym
 • Kreowanie dobrego wizerunku Instytucji

Nasze wymagania:

 • Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym, samodzielnym stanowisku (praca w firmach prywatnych bądź dla NGO będzie dla nas atutem)
 • Znajomość podstaw PR
 • Szeroka wiedza marketingowa
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Samodzielność i samodyscyplina w działaniu, zdolności organizacyjne, umiejętności negocjacyjne

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych
 • narzędzia do pracy

Informacje dodatkowe:

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” to instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego, która prowadzi kina artystyczne, chroni filmowe dziedzictwo oraz pomaga produkować filmy. Więcej…

Ofertę pracy zawierającą List Motywacyjny oraz CV, opatrzoną dopiskiem „Specjalista ds. sponsoringu” proszę składać do 07 lipca 2016 r. drogą mailową na adres rekrutacja@silesiafilm.com bądź osobiście w siedzibie Instytucji – ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice.

Ofertę należy uzupełnić o klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami”.

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli oraz dostarczone po 07 lipca 2016 r. nie będą rozpatrywane. „Silesia-Film” zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach, będąca wojewódzką samorządową instytucją kultury poszukuje specjalisty ds. płac i kadr.

Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa płacowa (naliczanie wynagrodzeń,  zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji  ZUS, PDOF, PFRON i sprawozdań GUS,
 • kontakt z  instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US,  GUS, PFRON),
 • wyjaśnianie spraw komorniczych,
 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych, zaświadczeń Rp-7,
 • kompleksowa obsługa kadrowa (sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczeń, monitorowanie badań lekarskich).

Nasze wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i  ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania umów cywilno-prawnych,
 • znajomość pakietu Office, a w szczególności bardzo dobra znajomość Excela, programu Płatnik,
 • mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i płace.

Informacje dodatkowe:

Instytucja zatrudnia około 70 pracowników (plus umowy zlecenia i o dzieło).
Rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat od 1 lipca 2016 r.

Oferty proszę przesyłać do 03.05.2016 r. na adres: rekrutacja@silesiafilm.com

Instytucja Filmowa SILESIA FILM z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby do realizacji całokształtu zadań związanych ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania:

 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Udział w pracach komisji przetargowych
 • Tworzenia wzorów umów oraz SIWZ
 • Opracowywanie i archiwizowanie całości dokumentacji  wynikającej ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Bilansowanie w skali Instytucji rocznych wydatków oraz ich analiza w kontekście stosowania ustawy PZP
 • Kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, w tym nadzór nad kontrolą wydatków
 • Przyjęcie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • Praktyczna, bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów pokrewnych
 • Doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w tym: przygotowywanie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, udział w pracach komisji przetargowych, badanie i ocena ofert
 • Dobra organizacja pracy
 • Wyższe wykształcenie
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych

Rodzaj zawartej umowy:

Umowa zlecenia

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 27.11.2015 r. na adres: m.wojtylowicz@silesiafilm.com

Instytucja Filmowa SILESIA FILM z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby do realizacji całokształtu zadań związanych ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania:

 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Udział w pracach komisji przetargowych
 • Tworzenia wzorów umów oraz SIWZ
 • Opracowywanie i archiwizowanie całości dokumentacji  wynikającej ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, w tym nadzór nad kontrolą wydatków
 • Przyjęcie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • Praktyczna, bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów pokrewnych
 • Doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w tym: przygotowywanie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, udział w pracach komisji przetargowych, badanie i ocena ofert
 • Dobra organizacja pracy
 • Wyższe wykształcenie
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych

Rodzaj zawartej umowy:

 • Umowa zlecenia

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 16.04.2015 r. na adres:

m.wojtylowicz@silesiafilm.com

REGIOFUN poszukuje kierownika projektu

Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN wszedł w fazę ekspansji, która zaowocowała… koniecznością natychmiastowego wdrożenia polityki prorodzinnej w naszej firmie 🙂 Zarządzanie projektem i koordynacja zespołu przygotowującego 4. edycję festiwalu to kluczowe zadanie dla dynamicznego Kierownika Projektu, którego tęskno wyglądamy.

Kilka niuansów:

Początek działań: 1 marca 2013

Finał działań: 31 grudnia 2013

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie albo umowa o pracę na czas okreśony

Rola:

Kierownik Projektu przyjmuje odpowiedzialność za całkowite zarządzanie zespołem przygotowującym 4. edycję  Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN, który odbywać się będzie 22-27 października 2013 roku w Katowicach. Staje się osobą kierującą de facto działaniami związanymi z przygotowaniem merytorycznym, organizacyjnym, sponsorskim, promocyjnym festiwalu oraz jego poprawnym rozliczeniem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zależność służbowa:

Kierownik Projektu za podjęte działania odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem Instytucji Filmowej SILESIA FILM oraz Dyrektorem MFPF REGIOFUN. Spotkania z dyrekcją odbywać się będą raz w tygodniu, w dniu roboczym; praca z zespołem ma charakter ciągły. Bieżąca ocena działań odbywać się będzie w trybie comiesięcznym.     

Miejsce zatrudnienia:

Instytucja Filmowa SILESIA FILM, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice oraz miejsca delegowane.

Prosimy o składanie aplikacji do dnia 15 lutego!

Potrzebujemy Twojego listu motywacyjnego (maksymalnie liczącego 1 stronę, format PDF) oraz Twojego CV (również w formacie PDF) najpóźniej do 15 lutego 2013 r. Swoją aplikację wyślij bezpośrednio do dyrektora Instytucji: dyrektorATsilesiafilm.com

Główne zadania i obowiązki

 • Pełna odpowiedzialność za przygotowanie, organizację i rozliczenie 4. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN
 • Zarządzanie projektem zgodne z głównymi celami strategicznymi festiwalu a także misją Instytucji Filmowej SILESIA FILM
 • Nadzór nad poszczególnymi zespołami i komórkami organizacyjnymi przygotowującymi REGIOFUN
 • Odpowiedzialność za działania administracyjne, w tym kontrolę wydatków i zgodność z Prawem Zamówień Publicznych, nadzór nad umowami
 • Przygotowanie bieżących raportów i sprawozdań 

Niezbędne doświadczenie i umiejętności

 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych oraz specyfiki prawnej dotyczącej działalności instytucji kultury
 • Biegła znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość innych języków europejskich 
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne, w tym zdolność ukierunkowania postaw liderskich oraz koordynowania pracy zespołowej
 • Dbałość o szczegóły oraz wybitne umiejętności organizacyjne
 • Doświadczenie w administrowaniu i rozliczaniu projektów
 • Znajomość zasad dotyczących działalności i specyfiki europejskich, regionalnych funduszy filmowych 

Pożądane doświadczenie i umiejętności

 • Kierowanie projektami międzynarodowymi
 • Znajomość wyzwań wiążących się z produkcją i koprodukcją filmową
SILESIA FILM